Huisregels Ulvenhout Leeft – Jubileum 20224

Om uw verblijf op de evenementenlocatie zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteren wij
duidelijke huisregels. Als bezoeker van het evenement gaat u akkoord met de volgende
huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor
  eigen risico;
 • De organisatie, te weten Stichting Ulvenhout Leeft, kan niet aansprakelijk gesteld
  worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;
 • De organisatie is te herkennen aan onderscheidende blauwe en oranje shirts. De
  algemene aanspreekpunten van de organisatie dragen een oranje shirt.
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd;
 • Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of
  diefstal van uw eigendommen;
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen/bouwsels of
  ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte consumptiebonnen zijn alleen voor deze editie geldig en worden door de
  organisatie niet teruggenomen;
 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar
  vragen in verband met leeftijdscontrole. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u een
  polsbandje weigeren;
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
  Hiervoor werken wij met een polsbandjessysteem waarbij jongeren onder de 18 jaar
  geen of een ander kleur polsbandje ontvangen;
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de
  18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven. Wanneer drank wordt
  doorgegeven zijn wij genoodzaakt het polsbandje van de betreffende persoon in te
  nemen;
 • De organisatie ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol;
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of
  dronkenschap geweigerd worden;
 • Het is verboden te roken in de tenten op het terrein. Daarbuiten mag het wel, maar
  liever niet;
 • Op en rondom het terrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik
  en de handel in drugs van toepassing;
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken,
  messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te
  hebben;
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt
  uitzetting door organisatie en/of een aanhouding met aangifte bij de politie;
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel
  maatregelen te treffen;

Wij doen een dringend verzoek je te houden aan deze regels. Stichting Ulvenhout Leeft wil
de goede band met de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige
overlast veroorzaken.

We wensen je veel plezier toe tijdens het evenement!

Download: Huisregels UL24-JUB