De Stichting Ulvenhout Leeft is opgericht in 2013 met als doel de saamhorigheid in Ulvenhout bevorderen. Vanaf het allereerste initiatief (het in leven houden van de kermisfeesten) is een enthousiaste en bijzonder grote groep vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van tradities die dreigden verloren te gaan, als wel het initiëren van nieuwe initiatieven om de Ulvenhoutse bevolking samen te brengen. Evenementen die jaarlijks terugkeren, maar ook eenmalige acties. Stichting Ulvenhout Leeft bestaat uit een klein vast bestuur met daar omheen een grote groep van projectteams, of commissies, die allemaal een eigen initiatief, evenement of taak coördineren.

Het bestuur van Stichting Ulvenhout Leeft bestaat uit:

Voorzitter – Niek Roovers

Secretaris – Lars van Dun

Penningmeester – Guido Kuitert

Vrijwilligers – Elles Verkooijen

Commissies – Kim Verkooijen

Algemeen/Vice-voorzitter – Ellis van der Leest

Communicatie – Barbara Brugman

 

Onze Missie (waarom zijn we op aarde?)

Samen met de Ulvenhoutse bevolking saamhorigheid in het dorp bevorderen.

 

Onze Visie (wat willen we bereiken?)

Het actief prikkelen van de Ulvenhoutse bevolking om verbinding en eigen initiatieven te stimuleren.

We willen graag een rol aannemen waarbij Stichting Ulvenhout Leeft een structurele platformfunctie biedt aan de Ulvenhoutse bevolking. Door middel van deze functie kan de stichting zowel faciliteren, organiseren als verbinden bij initiatieven die de Ulvenhoutse saamhorigheid en leefbaarheid verbeteren.

 

Onze kernwaarden (waar geloven we in?)

  • Betrokkenheid

  • Laagdrempelig en ongedwongen

  • Verbinding, in de breedste zin

  • Gezelligheid en enthousiasme

  • Saamhorigheid

  • Verantwoord initiatief

  • Krachtige doeltreffende communicatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen aan organisatie@ulvenhoutleeft.nl